Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia

 
UCHWAŁA Nr 473
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
 
zmieniająca Uchwałę Nr 670 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie
określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia
 
Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 1
pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 670 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku
w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia, w załączniku nr 4, punkt II otrzymuje brzmienie:
„II. STRUKTURA STUDIÓW: Jednolite studia magisterskie, 11 semestrów, liczba punktów ECTS – 360.”.
§ 2
Rada Wydziału dostosuje program studiów do zmiany, o której mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
06.05.2019 14:52
Data aktualizacji:
06.05.2019 14:52
Liczba wyświetleń:
1216
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw473.pdf330.26 KB