Nr 479 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 479
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku 
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Nauki
o Żywności, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§1
1. Senat ustala program studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia
   z 3-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1-3.
2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2019/2020.
3. Rada wydziału dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
   studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
07.05.2019 12:37
Data aktualizacji:
08.05.2019 08:53
Liczba wyświetleń:
1706
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw479.pdf254.62 KB
ZalUchw479.doc506 KB