Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

 
UCHWAŁA Nr 485
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
 w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje:
 
 § 1
1.  Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
    jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
    na poszczególne kierunki kształcenia.
2.  Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o których mowa w § 1, jeżeli
będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Przewodniczący Senatu
REKTOR
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
08.05.2019 09:21
Data aktualizacji:
08.05.2019 09:21
Liczba wyświetleń:
1594
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw485.pdf2.8 MB
ZalUchw485.docx33.11 KB