Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura”

 
UCHWAŁA Nr 486
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z  Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich oraz Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem”, uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura”, stanowiący
    załączniki 1a -1c do uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
08.05.2019 09:41
Data aktualizacji:
08.05.2019 09:41
Liczba wyświetleń:
1080
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw486.docx65.01 KB
Uchw486.pdf291.76 KB