Nr 491 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kocibórz 8/3, Gmina Reszel wraz z pomieszczeniami pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem i własnością w gruncie

 
UCHWAŁA Nr 491
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego
w miejscowości Kocibórz 8/3, Gmina Reszel wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem i własnością w gruncie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie:
     1)  prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 53,57m2 z pomieszczeniem
         przynależnym o powierzchni 7,80m2, położonego w miejscowości Kocibórz 8 wraz z udziałem ¼
         w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
         lokali oraz prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów, jako działka nr 18/3
         o powierzchni 0,1367ha, księga wieczysta nr OL1K/00016288/6,
     2)  prawa własności działki nr 18/7 o powierzchni 0,0022ha z budynkiem gospodarczym
         o powierzchni 25,67m2, księga wieczysta nr OL1K/00012811/4.
2.  Wyrysy z map ewidencyjnych stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa § 1, wynosi 14 791,00 zł.
(czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
08.05.2019 10:32
Data aktualizacji:
08.05.2019 10:32
Liczba wyświetleń:
1306
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw491.pdf386.06 KB
ZalUchw491.pdf706.39 KB