Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
 

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs
 

na stanowisko asystenta

w Katedrze Finansów i Bankowości
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
 • ukończone studia magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych,
 • dorobek naukowy w zakresie ekonomii i finansów,
 • biegłą znajomość języka angielskiego.
 
Wymagane dokumenty:
 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • informacja o osiągnięciach naukowych oraz dydaktycznych,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy lub opinia promotora pracy magisterskiej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Ponadto:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 (p. 2).
 
Termin składania podań upływa z dniem 17 czerwca 2019 r.
 
 
 
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
 
Prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. Roman Kisiel
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2019
Data publikacji:
17.05.2019 10:06
Data aktualizacji:
16.11.2019 13:50
Liczba wyświetleń:
1667
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument