Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

RADA UCZELNI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
(kadencja od 01.01.2021 do 31.12.2024 r.)

 1. prof. dr hab. Marek CHMAJ - przewodniczący,
 2. prof. dr hab. Amadeusz KRAUSE,
 3. prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI,
 4. prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI,
 5. prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
 6. prof. dr hab. Mariusz Jerzy STOLARSKI,
 7. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

 WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

  UCHWAŁY RADY UCZELNI:

 Uchwały Rady Uczelni z dnia 19 listopada 2021 r.:

 1. Uchwała Nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2021 r.
     w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 2. Uchwała Nr 2 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2021 r.
     w sprawie zaopiniowania podziału pierwotnego subwencji na rok 2022

 3. Uchwała Nr 3 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2021 r.
    w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Uchwała Rady Uczelni z dnia 25 czerwca 2021 r.:

1. Uchwała Nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2021 r.
    w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego
    w Olsztynie na rok 2021

 Uchwały Rady Uczelni z dnia 31 maja 2021 r.:

1. Uchwała Nr 1/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2021 r.
     w sprawie zaopiniowania przyjęcia zmian w podziale pierwotnym subwencji na rok 2021 

2. Uchwała Nr 2/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2021 r.
     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie za rok 2020

3. Uchwała Nr 3/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2021 r.
     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelniza 2020 rok 

 

 

RADA UCZELNI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
(kadencja do 31.12.2020 r.)

 1. prof. dr hab. Marek CHMAJ - przewodniczący,
 2. prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA,
 3. prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI,
 4. prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
 5. prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
 6. prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI,
 7. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

  

UCHWAŁY RADY UCZELNI:

1. Uchwała Rady Uczelni UWM z dnia 13 maja 2019 r. w przedmiocie zaopiniowania
     projektu Statutu UWM

2. Uchwała Rady Uczelni UWM z dnia 1 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  REGULAMIN RADY UCZELNI

3. Uchwała Rady Uczelni UWM z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zopiniowania Planu rzeczowo-
    finansowego UWM na 2019 rok

4. Uchwała Rady Uczelni UWM z dnia 14 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia
     zamówień publicznych polegających na wyborze firmy audytorskiej
 
     REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

5. Uchwały Rady Uczelni z dnia 18 listopada 2019 r.:

    - w sprawie wyboru firmy audytorskiej,

    - w sprawie przyznania Rektorowi dodatku zadaniowego,

    - w sprawie wystąpienia do MNiSW z wnioskiem o przyznanie Rektorowi nagrody za całokształt
       działalności
   

6. Uchwały Rady Uczelni z dnia 10 grudnia 2019 r.

   - w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie na 2019 rok

   - w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020

   - w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie na rok 2020

7. Uchwały Rady Uczelni z dnia 6 marca 2020 r.:

    - w sprawie zaopiniowania planów powstania Domu Naukowca Seniora

    - w sprawie określenia liczby kandydatów na stanowisko Rektora UWM zgłaszanych przez Radę Uczelni

    - w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

8. Uchwała Rady Uczelni z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania  uchwałyu nr 494 Senatu
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

9. Uchwały Rady Uczelni z dnia 27 maja 2020 r.:

   - w sprawie zaopiniowania zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej
     Uniwersytetu Warmińśko-Mazurskiego w Olsztynie

   - w sprawie zaopiniowania podziału pierwotnego subwencji na rok 2020

 10. Uchwały Rady Uczelni z dnia 19 czerwca 2020 r.:

       - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2019 rok

       - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu
         Warmińsko-Mazurskiego w Olstynie za rok 2019

       - w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
          w Olsztynie na rok 2020

11. Uchwały Rady Uczelni z dnia 13 lipca 2020 r.:

      - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora elekta
         Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

      - w sprawie przyznania Rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dodatku zadaniowego

12. Uchwały Rady Uczelni z dnia 15 grudnia 2020 r.:

      - w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
         w Olsztynie na rok 2020

      - w sprawie zaopiniowania podziału pierwotnego subwencji na rok 2021

      - w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
         na rok 2021

 

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Zofia Konopka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2019
Data publikacji:
17.05.2019 13:06
Data aktualizacji:
20.01.2022 11:36
Liczba wyświetleń:
7982
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwRU12019.pdf155.67 KB
UchwRU062019.pdf188.62 KB
RegulaminRU.pdf2.33 MB
RegulaminRU.pdf2.33 MB
UchwRU21062019.pdf524.92 KB
UchwRU09092019.pdf223.16 KB
RegulaminzampubRU.pdf1.07 MB
UchwRU14102019.pdf223.16 KB
UchwNr1RU18.11.pdf290.34 KB
UchwNr2RU18.11..pdf252.97 KB
UchwNr3RU18.11.pdf294.2 KB
uch-2-10.12.2019.pdf629.11 KB
UchwRUNr1z10122019.pdf313.15 KB
UchwRUNr3z10122019.pdf321.42 KB
UchwRUNr1z06032020.pdf336.82 KB
UchwRUNr2z06032020.pdf321.62 KB
UchwRUNr3z06032020.pdf428.21 KB
UchwRUNr1z28042020.pdf311.5 KB
UchwRUNr1z27052020.pdf497.81 KB
UchwRUNr1z19062020.pdf339.61 KB
UchwRUNr2z19062020.pdf307.31 KB
UchwRUNr3z19062020.pdf336.27 KB
UchwRUNr1z13072020.pdf272.4 KB
UchwRUNr2z13072020.pdf224.67 KB
UchwRUNr1z15122020.pdf332.23 KB
UchwRUNr2z15122020.pdf339.13 KB
UchwRuNr3z15122020.pdf292.62 KB
Uchwała Nr 1 Rady Uczelni z dnia 31.05.2021.pdf687.41 KB
Uchwała Nr 2 Rady Uczelni z dnia 31.05.2021.pdf2.9 MB
Uchwała Nr 3 rady Uczelni z dnia 31.05.2021 r..pdf391.83 KB
Uchwała Nr 1 Rady Uczelni z dnia 25.06.2021.pdf308.22 KB
Uchwała Nr 2 Rady Uczelni z 19.11.2021.pdf748.45 KB
Uchwała nr 3 Rady Uczelni z dnia 19.11.2021.pdf414.26 KB
Uchwała nr 1 Rady Uczelni z dnia 19.11.2021.pdf5.04 MB