Nr 510 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska”

UCHWAŁA Nr 510
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Meteorologia
i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z  Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 121/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska” Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat ustala program studiów podyplomowych z zakresu: „Meteorologia i hydrologia stosowana
    w gospodarce wodnej i ochronie środowiska”, stanowiący załączniki 1a -1c do uchwały.
2.   Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
30.05.2019 10:32
Data aktualizacji:
30.05.2019 10:32
Liczba wyświetleń:
1068
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw510.pdf1.46 MB
ZalUchw510.docx52.47 KB