Nr 512 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 512
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie, stanowiący załączniki 1-3 do uchwały.
2.  Program kształcenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
30.05.2019 10:44
Data aktualizacji:
30.05.2019 10:51
Liczba wyświetleń:
2015
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw512.pdf1.63 MB
Zal1Uchw512.docx27.44 KB
Zal2Uchw512.docx56.02 KB
Zal3Uchw512.xlsx18.96 KB