NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

UCHWAŁA NR 492
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku
 
w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), art. 227 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 14 ust. 1 pkt 1
i 98 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Poprawki do projektu Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, naniesione
na projekt Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w trybie rejestru zmian, stanowiące
załącznik Nr 1
do uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.05.2019
Data publikacji:
30.05.2019 12:44
Data aktualizacji:
30.05.2019 12:45
Liczba wyświetleń:
1135
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw492.pdf37.37 KB
Zal1Uchw492.docx116.7 KB
Zal2Uchw492.docx122.65 KB