Nr 514 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2019

 
UCHWAŁA  Nr  514
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2019
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i rozdz. II
ust. 3 pkt 1 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiących załącznik do uchwały Nr 421 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podział pierwotny subwencji
    na 2019 rok.
2. Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o których mowa w ust. 1,
    określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
31.05.2019 15:14
Data aktualizacji:
31.05.2019 15:14
Liczba wyświetleń:
1288
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw514.pdf75.06 KB
ZalUchw514.pdf57.68 KB