Nr 517 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 452 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 roku

 
UCHWAŁA  Nr  517
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 452 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie
powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 roku
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Uchwały Nr 452 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję do 31 grudnia 2020 roku pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.”
                  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
03.06.2019 14:29
Data aktualizacji:
03.06.2019 14:29
Liczba wyświetleń:
1113
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw517.pdf39.43 KB