Nr 519 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spra

 
UCHWAŁA Nr 519
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni
i Finansów na kadencję 2016-2020 (z póżn. zm.)
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020
(z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
 „b) prof. dr hab. Iwona BOGACKA (Wydział Biologii i Biotechnologii)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
03.06.2019 14:48
Data aktualizacji:
03.06.2019 14:48
Liczba wyświetleń:
1033
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw519.pdf37.25 KB