Nr 521 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na

 
UCHWAŁA Nr 521
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 września 2016 roku w sprawie
powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję
2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie
powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.),
§ 1 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dr hab. Jacek NOWAKOWSKI, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
04.06.2019 09:12
Data aktualizacji:
04.06.2019 10:00
Liczba wyświetleń:
936
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw521.pdf36.32 KB