Nr 523 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 523
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej
w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 118
    M. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 34/85, o powierzchni 0,1036 ha,
    przeznaczonej pod tereny usługowe, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
    nr OL1O/00039688/1.
2.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, wynosi 476 000 złotych
(słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
04.06.2019 12:59
Data aktualizacji:
04.06.2019 12:59
Liczba wyświetleń:
1187
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw523.pdf295.51 KB