Nr 524 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bartąskiej i Tuwima w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 524
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bartąskiej
i Tuwima w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
o następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Olsztyn, przeznaczonych pod
    drogi publiczne klasy dojazdowej, położonych w Olszynie w obrębach nr 118 i 110 oznaczonych
    w ewidencji gruntów jako działki:
       1)  nr 34/5 o powierzchni 0,0236 ha, nr 34/84 o powierzchni 0,0759 ha, nr 34/86 o powierzchni
           0,0205 ha, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00039688/1,
       2)  nr 73/12 o powierzchni 0,0863 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
            nr OL1O/00050210/3,
2.  Wyrysy z mapy stanowią załączniki do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości wynosi odpowiednio:
   1)  działki nr 34/5, 34/84, 34/86 łącznie – 103 500 zł (słownie: sto trzy tysiące pięćset złotych złotych),
   2)  działka nr 73/12 – 64 500 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
04.06.2019 13:06
Data aktualizacji:
04.06.2019 13:07
Liczba wyświetleń:
1380
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw524.pdf476.35 KB