Nr 528 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 528
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.), art. 263 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669)
oraz § 14 ust. 1, pkt 2 Statutu Uniwersytetu, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat uchwala Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu
    stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2.   Regulamin Studiów, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
 
§ 2
Z dniem 30 września 2019 roku traci moc Regulamin studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie przyjęty Uchwałą Nr 717 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku, ze zmianami.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
26.06.2019 11:51
Data aktualizacji:
27.06.2019 13:19
Liczba wyświetleń:
3818
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZaldoUchw528.pdf289.07 KB
Uchw528.pdf1.65 MB