Nr 529 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych

 
UCHWAŁA Nr 529
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych
 
Na podstawie §14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 r. Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.) w zw. z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1669 ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.    Senat uchwala Regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
2.    Regulamin studiów podyplomowych wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
 
§ 2
Z dniem 30 września 2019 roku traci moc Uchwała Nr 698 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca
2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
REKTOR 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
27.06.2019 13:25
Data aktualizacji:
27.06.2019 13:25
Liczba wyświetleń:
2323
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw529.pdf738.18 KB
ZalUchw529.pdf178.65 KB