Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad

 
UCHWAŁA Nr 531
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad
 
Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), Senat postanawia, co następuje:
 
§1
Uchwała określa uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na
I rok studiów w Uniwersytecie w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024.
 
§2
Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do Uchwały.
 
§3
Zasady ustalania laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określają odrębne przepisy.
 
§4
Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).
 
§5
Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.
 
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
27.06.2019 20:00
Data aktualizacji:
28.06.2019 06:33
Liczba wyświetleń:
1855
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw531.pdf589.44 KB
ZalUchw531.pdf298.98 KB