Nr 533 z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...

 
UCHWAŁA Nr 533
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
zmieniająca  Uchwałę Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie
przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się
od roku akademickiego 2019/2020
 
Na podstawie art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) oraz art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.),
na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, w § 1 pkt 51 otrzymuje brzmienie:
„ 51) kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony na poziomie studiów
        jednolitych magisterskich 10-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
        pedagogika (80%), psychologia (5%), nauki o sztuce (5%), językoznawstwo (10%);
        dyscyplina wiodąca: pedagogika,”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
27.06.2019 20:58
Data aktualizacji:
28.06.2019 06:38
Liczba wyświetleń:
1558
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw533.pdf70.17 KB