Nr 534 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”

 
UCHWAŁA Nr 534
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wiedza o społeczeństwie
i edukacja europejska”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z  Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.) oraz Uchwałą Nr 193 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Olsztynie z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Społeczeństwie Obywatelskim oraz Zarządzenia Nr 51 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 20  grudnia 2000 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych
w zakresie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim oraz Zarządzenia Nr 50 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie:zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o społeczeństwie” na „Wiedza o społeczeństwie
i edukacja europejska” Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat ustala program studiów podyplomowych z zakresu: „Wiedza o społeczeństwie i  edukacja
    europejska
”, stanowiący załączniki 1a -1c do uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
28.06.2019 06:42
Data aktualizacji:
28.06.2019 06:43
Liczba wyświetleń:
930
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw534.pdf1.48 MB
ZalUchw534.pdf322.34 KB