Nr 535 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”

UCHWAŁA Nr 535
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami
w jednostkach samorządu terytorialnego”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z  Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w  Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w  Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.    Senat ustala program studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach
     samorządu terytorialnego”
, stanowiący załączniki 1a -1c do uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
28.06.2019 06:48
Data aktualizacji:
28.06.2019 06:48
Liczba wyświetleń:
956
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw535.pdf595.68 KB
ZalUchw535.pdf234.76 KB