Nr 540 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe i personalne”

 
UCHWAŁA Nr 540
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe
i personalne”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668), w związku z Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu ustala program studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe
    i personalne”
, stanowiący załączniki 1a -1c do Uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
28.06.2019 15:24
Data aktualizacji:
28.06.2019 15:24
Liczba wyświetleń:
1048
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw540.pdf766.62 KB
ZalUchw540.pdf239.35 KB