Nr 543 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok

 
Uchwała Nr 543
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na 2019 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku (z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2019 uwzględniający:
                                                                                  (w tys. zł)
przychody działalności operacyjnej                                    476 294,1
koszty działalności operacyjnej                                         450 192,2
przychody finansowe                                                         1 250,0
koszty finansowe                                                                 310,0
podatek dochodowy                                                             100,0
zysk netto                                                                      26 941,9
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2019 stanowi
załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
01.07.2019 13:49
Data aktualizacji:
01.07.2019 13:50
Liczba wyświetleń:
1137
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw543.pdf469.48 KB
ZalUchw543.xlsx53.31 KB