Nr 548 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok

 
Uchwała Nr 548
 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok
 
§ 1
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 351 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sposób pokrycia straty netto Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2018 r. w wysokości 406.729,15 zł (słownie czterysta sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 15/100) zyskiem wypracowanym
w latach następnych.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
02.07.2019 12:35
Data aktualizacji:
02.07.2019 12:35
Liczba wyświetleń:
946
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw548.pdf48.84 KB