Nr 551 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
UCHWAŁA Nr 551
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP
ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 22 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  zmienionej Uchwałą Nr 551 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 27 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 783 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 25 wrzesnia 2015 r., Uchwałą Nr 812 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 20 listopada  2015 roku, Uchwałą
Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 29 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr 65 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 16 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr 114 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 24 marca 2017 roku, Uchwałą Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 22 września 2017 roku oraz Uchwałą Nr 407 z dnia
25 stycznia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik do Statutu pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKAŁD ZAKŁADÓW LECZNICZYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zminianej uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 11:12
Data aktualizacji:
03.07.2019 11:17
Liczba wyświetleń:
1380
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw551.doc39 KB
Uchw551.pdf192.33 KB