Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy
w Katedrze Filologii Germańskiej
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko wykładowcy powinni posiadać:
 • stopień doktora z dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa germańskiego (języki specjalistyczne)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego z uwzględnieniem zajęć z przedmiotów z praktycznej nauki języka niemieckiego
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną
 
Wymagane dokumenty:
 • Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy link ]
 • Odpis dyplomu doktora
 • Informacja o działalności naukowej wraz z wykazem publikacji (z punktacją wg klasyfikacji (MNiSW)
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N [ link ]
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacja:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w kwocie 3205 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1,
  10-725 Olsztyn, w terminie do 30 sierpnia 2019 r.  
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2019 r.
 
Dziekan Wydziału Humanistycznego
 
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof.UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.07.2019
Data publikacji:
31.07.2019 07:48
Data aktualizacji:
16.11.2019 13:49
Liczba wyświetleń:
2228
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursuKFG.pdf907.98 KB