Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Języków Obcych

KIEROWNIK STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Języków Obcych
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
      tytuł magistra filologii włoskiej ze specjalnością nauczycielską lub ukończonym kursem
    pedagogicznym,
      ocena na dyplomie magisterskim co najmniej 4,0,
      umiejętności oraz doświadczenie wykorzystania platform e-learningowych,
      doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania
    języka obcego specjalistycznego,
      uprawnienia do nauczania innego języka (poza językiem angielskim i niemieckim) będą
    dodatkowym atutem.
 
 Wykaz dokumentacji konkursowej:
        podanie adresowane do Kierownika Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie
        życiorys (CV),
        kwestionariusz osobowy,
        odpis aktu nadania stopnia magistra,
        opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
        oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku
      określonym w ogłoszeniu o konkursie,
        inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 
 Informacje:
      Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Studium Języków Obcych UWM
     w terminie do dnia 16 października 2019 roku.
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
    do 18 października 2019 roku.
      Wynagrodzenie dla stanowiska lektora zawiera się w przedziale  3205-3500 złotych.
      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art.120 ust.1 z dnia 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669
    z późn. zm.).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Studium Języków Obcych
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński,prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.09.2019
Data publikacji:
16.09.2019 13:41
Data aktualizacji:
16.11.2019 13:48
Liczba wyświetleń:
1833
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument