Wersje strony Nr 565 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku matematyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.