Nr 569 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 378 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku...

 
UCHWAŁA Nr 569
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 378 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku
oraz określenia efektów kształcenia
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję
ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”)
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Traci moc załącznik do Uchwały Nr 377 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku oraz określenia efektów kształcenia.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
24.09.2019 17:29
Data aktualizacji:
26.09.2019 14:14
Liczba wyświetleń:
1299
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw569.pdf47.33 KB