Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię

 
UCHWAŁA Nr 575
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr 463 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię
 
Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 463 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca
2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię dokonuje się następujących zmian:
1.  zmienia się załącznik 1, określający wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
    na załącznik 1 niniejszej Uchwały,
2.  zmienia się załącznik 2, określający wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia,
    na załącznik 2 niniejszej Uchwały,
3.  zmienia się załącznik 3, określający wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
    na załącznik 3 niniejszej Uchwały,
4.  zmienia się załącznik 4, określający wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
    wspólnych,
na załącznik 4 niniejszej Uchwały,
5.  zmienia się załącznik 5, określający wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia wspólnych,
    na załącznik 5 niniejszej Uchwały,
6.  zmienia się załącznik 6, określający wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
    wspólnych, na załącznik 6 niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
24.09.2019 19:05
Data aktualizacji:
26.09.2019 12:08
Liczba wyświetleń:
1602
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Uchw575.docx1.29 MB
Zal2Uchw575.docx1.3 MB
Zal3Uchw575.docx1.28 MB
Zal4Uchw575.docx1.29 MB
Zal5Uchw575.docx1.23 MB
Zal6Uchw575.docx1.1 MB
Uchw575.pdf1.2 MB