Nr 576 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 576
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 oraz art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z art. 269 ustawy z dnia
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Określa się zasady potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 752 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia
się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
24.09.2019 19:13
Data aktualizacji:
26.09.2019 12:07
Liczba wyświetleń:
1855
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw576.doc71.5 KB
Uchw576.pdf364.92 KB