Nr 589 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 514 z dnia 24 maja 2019 w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2019

 
UCHWAŁA Nr 589
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 514 z dnia 24 maja 2019 w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2019
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.   W Załączniku do Uchwały Nr 514 z dnia 24 maja 2019 w sprawie podziału pierwotnego subwencji
    na rok 2019 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
    „1a) remonty 14 000 tys. zł.”
 
§ 2 
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
25.09.2019 13:00
Data aktualizacji:
26.09.2019 10:04
Liczba wyświetleń:
1220
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw589.doc59 KB
Uchw589.pdf32.57 KB