Nr 590 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Słonecznej 51A na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt”

 
UCHWAŁA Nr 590
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy
Słonecznej 51A na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ustala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na rozpoczęcie prac
    dokumentacyjnych w 2019 roku na kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), dotyczących
    realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Rozbudowa i modernizacja obiektów Ośrodka
    Jeździeckiego przy ulicy Słonecznej 51A na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt”.
2.  Zadanie, o którym mowa w pkt. 1, zostanie ujęte w planie inwestycyjnym na 2020 rok.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
25.09.2019 13:03
Data aktualizacji:
26.09.2019 10:02
Liczba wyświetleń:
1238
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw590.pdf44.23 KB