Nr 592 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia”

 
UCHWAŁA Nr 592
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej
dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM
w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ustala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 217 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października
2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”, wprowadza się następujące zmiany:
  1)     § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
       „2. Szacowany koszt zadania wynosi 16 685 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset
            osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).”;
  2)     § 1 ust. 3 wykreśla się;
  3)     § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
       „1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje 
           
zabezpieczenie udziału własnego 5 547 500,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści
            siedem tysięcy pięćset złotych).
         2. Środki w wysokości 11 137 500,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści siedem
             tysięcy pięćset złotych), zostaną pokryte w ramach dofinansowania z Regionalnego
             Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2014-2020.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
25.09.2019 13:23
Data aktualizacji:
26.09.2019 09:57
Liczba wyświetleń:
1154
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw592.pdf59.7 KB