Nr 594 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 
UCHWAŁA Nr 594
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zmiany organizacyjne na Wydziale Nauk Ekonomicznych, polegające na:
 
  1)     zniesieniu następujących jednostek organizacyjnych:
       a)     Katedry Analizy Rynku i Marketingu,
       b)     Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
       c)     Katedry Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu,
       d)     Katedry Finansów i Bankowości,
        e)   Katedry Makroekonomii,
       f)      Katedry Metod Ilościowych,
       g)     Katedry Mikroekonomii,
       h)     Katedry Organizacji i Zarządzania,
        i)     Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej,
       j)      Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń,
       k)     Katedry Rachunkowości,
       l)       Katedry Towaroznawstwa,
 
2)     utworzeniu:
      a)     Instytutu Ekonomii i Finansów, w skład którego wejdą następujące nowoutworzone jednostki:
                 -  Katedra Teorii Ekonomii,
                 -  Katedra Polityki Gospodarczej,
                 -  Katedra Finansów,
                 -  Katedra Rynku i Konsumpcji,
                 -  Katedra Konkurencyjności Gospodarki.
      b)     Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości.
 
§ 2
Uchwała Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych w sprawie zmian organizacyjnych, o których mowa
w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
25.09.2019 13:36
Data aktualizacji:
26.09.2019 09:51
Liczba wyświetleń:
1703
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw594.pdf53.89 KB