Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 1 październik, 2019 - 08:36

 
Zarządzenie Nr 62/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 września 2014 r. (ze zm.) w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2019
Data publikacji:
01.10.2019 08:36
Data aktualizacji:
01.10.2019 08:36
Liczba wyświetleń:
5243
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz62.pdf24.05 MB
Zarz62.pdf236.3 KB