Nr 596 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplin

 
UCHWAŁA Nr 596
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2019 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 54 ust. 2 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020,
§ 1 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
 „9) dr hab. Kamil FRĄCKOWIAK,”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
29.10.2019 12:25
Data aktualizacji:
29.10.2019 12:25
Liczba wyświetleń:
909
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw596.pdf37.63 KB