Nr 600 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Olsztyn przy ul. Dybowskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 600
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Olsztyn przy ul. Dybowskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na nabycie w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Dybowskiego, w obrębie
    ewidencyjnym 152 m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 35 o powierzchni 0,0277 ha,
    dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00101216/8.  
2.   Nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie.
3.   Wyrys z mapy stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2
Wartość nabycia prawa własności ww. nieruchomości została pomniejszona o wartość prawa użytkowania wieczystego i wynosi 16 220,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury nabycia, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
29.10.2019 13:58
Data aktualizacji:
29.10.2019 13:58
Liczba wyświetleń:
963
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw600.pdf188.11 KB