Nr 599 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV”

 
UCHWAŁA Nr 599
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV”
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów podyplomowych z zakresu: „Eksploatacja urządzeń
    elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV”, stanowiący załączniki 1a-1c do uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
06.11.2019 08:41
Data aktualizacji:
06.11.2019 08:42
Liczba wyświetleń:
770
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw599.pdf779.31 KB
ZalUchw599.docx40.71 KB