Status prawny Uczelni

 

 

Status prawny Uczelni

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 1999 r.
   o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) zwany dalej
  „Uniwersytetem”, jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu
   edukacji i nauki.
 
2. Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest UWM.
 
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie używa nazwy w tłumaczeniu na język angielski: University
    of Warmia and Mazury in Olsztyn.
 
4. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
    - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.01.2008
Data publikacji:
22.01.2008 10:31
Data aktualizacji:
07.01.2019 11:05
Liczba wyświetleń:
21635
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument