Konkurs na dwa stanowiska asystenta(pracownika dydaktycznego) w Katedrze Medycyny Ratunkowej

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na dwa stanowiska asystenta-pracownika dydaktycznego
w Katedrze Medycyny Ratunkowej 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • tytuł zawodowy lekarza/specjalizacja z dziedzin pokrewnych Medycyny Ratunkowej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft,
 • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/rozdziału lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbyty co najmniej 1 staż dydaktyczny 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.   życiorys,
3.   kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.   kopia prawa wykonywania zawodu,
6.   odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.   informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    dydaktycznego,
9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)
12. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową
(bez daty)
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
  w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.
  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 20585 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust.3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.11.2019
Data publikacji:
16.11.2019 14:29
Data aktualizacji:
05.02.2020 13:40
Liczba wyświetleń:
1322
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu1 Katedra Medycyny Ratunkowej.pdf231.67 KB
konkurs2Katedra Medycyny Ratunkowej.pdf228.73 KB