Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
237Nr 108/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 202216.02.2024 - 18:40
237Nr 22/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 155/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 21.02.2024 - 16:42
237Nr 160 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku biologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim12.02.2024 - 20:52
237Nr 159 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku biologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim13.02.2024 - 00:37
238Nr 139/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)17.02.2024 - 17:18
239Nr 156/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)20.02.2024 - 17:45
239Nr 166 z dnia 25 lutego 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...09.02.2024 - 09:11
239Nr 165/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 177/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny11.02.2024 - 09:35
240Nr 169/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 179/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny (ze zm.)17.02.2024 - 16:29
240Nr 161 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim06.02.2024 - 02:17
240Nr 18/2022 z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 186/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-2024 (ze zm.)09.02.2024 - 14:35
240Nr 14/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-00 pt. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM 16.02.2024 - 21:23
241Nr 160/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 184/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. Dyscypliny Filozofia20.02.2024 - 20:28
241Nr 21/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 121/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej21.02.2024 - 14:43
242Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości06.02.2024 - 06:10
243Nr 162 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim14.02.2024 - 10:37
245Nr 172 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Planu Finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 202221.02.2024 - 20:05
245Nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 193/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport20.02.2024 - 15:45
248Nr 175/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 155/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny13.02.2024 - 07:06
250Nr 171 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 202120.02.2024 - 10:48
251Nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” 11.02.2024 - 04:16
252Nr 163 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku socjologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim12.02.2024 - 00:25
252ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII (ocena programowa)13.02.2024 - 14:01
255Nr 140/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 130/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)15.02.2024 - 13:34
255Nr 168/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 195/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji10.02.2024 - 01:07
255Nr 167/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 194/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny13.02.2024 - 09:13
257Nr 14/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 118/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2021/202217.02.2024 - 06:27
257Nr 30/2022 z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” 16.02.2024 - 10:09
257Nr 179/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 167/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny21.02.2024 - 18:32
257Nr 110 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem garażu oraz udziałem...08.02.2024 - 13:40

Łącznie 34908165 odwiedzin dla wszystkich podstron.