Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
263Nr 30/2022 z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” 28.02.2024 - 16:01
263Nr 110 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem garażu oraz udziałem...28.02.2024 - 15:55
264Nr 188/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 192/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna28.02.2024 - 12:23
264Nr 133/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)28.02.2024 - 12:26
264STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie poparcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej organizowanej przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Soli28.02.2024 - 12:26
267Nr 155/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 128/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)28.02.2024 - 12:23
270Nr 158 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”28.02.2024 - 16:01
270Nr 24/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim w roku akademickim 2021/202228.02.2024 - 16:01
271Nr 126/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Prace Językoznawcze”28.02.2024 - 13:17
271Nr 94/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych i Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć sportowych do stypendium rektora z wymogami Regulaminu świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/202228.02.2024 - 12:26
271Nr 126/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Prace Językoznawcze” 28.02.2024 - 12:26
271Nr 6/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021 (ze zm.)28.02.2024 - 16:01
272Nr 157 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej28.02.2024 - 16:01
274Nr 169 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz..28.02.2024 - 16:01
274Nr 178/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 162/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka...28.02.2024 - 12:24
275Nr 166/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 202/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne28.02.2024 - 12:23
276Nr 150/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 142/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)28.02.2024 - 12:23
276Nr 128/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 73/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2024 - 12:26
277Nr 173/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 162/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.02.2024 - 12:24
278Nr 7/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady Collegium Medicum28.02.2024 - 12:23
278Nr 183/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 164/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny (ze zm.)28.02.2024 - 12:24
279Nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2021/202228.02.2024 - 16:01
281Nr 10/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 157/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej Przewodniczącego28.02.2024 - 12:22
281Nr 31/2022 z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych28.02.2024 - 16:01
282Nr 15/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2021-202428.02.2024 - 16:01
283Nr 97/2021 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości ...25.02.2024 - 20:22
286Nr 148 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku doradztwo podatkowe dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim28.02.2024 - 16:01
287Nr 190/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 186/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo28.02.2024 - 12:23
288Nr 144/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 193/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji na okres do 31 grudnia 2021 r.28.02.2024 - 12:26
289Nr 186/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 226/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki28.02.2024 - 12:23

Łącznie 34968775 odwiedzin dla wszystkich podstron.