Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
204Nr 168 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem w budynku gospodarczym...05.12.2023 - 19:35
199Nr 26/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na okres do 31 grudnia 2022 r. (ze zm.)28.11.2023 - 21:14
197Nr 28/2022 z dnia 4 marca 2022 roku zmieniająca Decyzję Nr 99/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/202209.12.2023 - 11:53
193S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie potępienia aktu agresji wobec niepodległej Ukrainy oraz solidarności z Narodem Ukraińskim10.12.2023 - 03:07
190Nr 21/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 121/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej02.12.2023 - 17:06
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 11:35
502.10.2012 - 12:07

Łącznie 34650172 odwiedzin dla wszystkich podstron.