Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
287Nr 156 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych15.02.2024 - 03:06
287Nr 186/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 226/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki19.02.2024 - 19:52
289Nr 29/2022 z dnia 4 marca 2022 roku zmieniająca Decyzję Nr 90/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianego zespołu zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2021/202212.02.2024 - 04:27
289Nr 196/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Teologiczne 11.02.2024 - 18:27
289Nr 9/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powołania na funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2024 - 04:57
290Nr 173 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 11.02.2024 - 11:07
290Nr 192/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 176/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny17.02.2024 - 20:55
291Nr 151/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)19.02.2024 - 19:43
291Nr 153/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 131/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)22.02.2024 - 07:02
291Nr 93/2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Przegląd Psychologiczny – organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”06.02.2024 - 01:23
293Nr 155 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia Realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2022 – plan działań16.02.2024 - 17:00
293Nr 143/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 134/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia na okres do 31 grudnia 2021 r.06.02.2024 - 06:28
294Nr 141/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 132/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse na okres do 31 grudnia 2021 r.16.02.2024 - 21:44
295Nr 146/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 154/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości20.02.2024 - 14:04
296159/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 223/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo20.02.2024 - 16:21
297Nr 182/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 188/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo16.02.2024 - 21:35
297Nr 194/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne (ze zm.)20.02.2024 - 21:04
298Nr 121/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2021/202210.02.2024 - 23:28
298Nr 150 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dietetyka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym07.02.2024 - 08:07
299Nr 133 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Wojciechowi Markowskiemu16.02.2024 - 03:14
300Nr 107/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.02.2024 - 06:38
301Nr 164/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 28/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości04.02.2024 - 15:54
302Nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2021 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych15.02.2024 - 10:47
303Nr 12/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’20.02.2024 - 21:36
303Nr 189/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 163/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny10.02.2024 - 13:02
305Nr 181/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 165/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny21.02.2024 - 14:44
305Nr 172/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 172/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria13.02.2024 - 09:11
305Nr 200/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu pt. „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU 22.02.2024 - 05:52
306Nr 3/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”08.02.2024 - 04:01
306 MARCIN KRZYSZTOF GOLEC20.02.2024 - 17:34

Łącznie 34908450 odwiedzin dla wszystkich podstron.