Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
308Nr 154/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm12.02.2024 - 11:12
308Nr 105/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021 (ze zm.)21.02.2024 - 15:20
309Nr 113/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wydawania legitymacji studenckiej i legitymacji doktoranta studentom oraz doktorantom zagranicznych uczelni odbywających część studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.02.2024 - 10:11
309Nr 136/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)15.02.2024 - 10:18
309Nr 109/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 87/2021 z dnia 24 września 2021 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich21.02.2024 - 08:43
310Nr 163/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 185/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości20.02.2024 - 02:22
311Nr 158/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 171/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny06.02.2024 - 18:44
312Nr 82/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)22.02.2024 - 07:57
313Nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202111.02.2024 - 14:09
315Nr 108/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji21.02.2024 - 05:54
315MARIUSZ IRENEUSZ SKONECZNY07.02.2024 - 00:32
315Nr 152 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów ....12.02.2024 - 00:08
315Nr 151 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku leśnictwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym10.02.2024 - 04:05
315KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE z 15 lutego 2022 roku W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/202219.02.2024 - 10:30
315Nr 100/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/202216.02.2024 - 10:32
316Nr 154 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie potępienia aktu agresji wobec niepodległej Ukrainy oraz solidarności z Narodem Ukraińskim20.02.2024 - 15:38
316Nr 103/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 196/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej na kadencję 2020-202418.02.2024 - 05:34
317Nr 13/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2021/202206.02.2024 - 00:57
317Nr 145 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2021 i 202220.02.2024 - 14:52
317Nr 142/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 129/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)18.02.2024 - 09:09
320JACEK ARKADIUSZ POTORSKI14.02.2024 - 17:44
320Nr 19/2022 z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Historia21.02.2024 - 23:20
321Nr 27/2022 z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji ...16.02.2024 - 21:30
321Nr 161/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 180/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny11.02.2024 - 23:20
322Nr 8/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii (ze zm.)20.02.2024 - 15:18
322KAROLINA RZECZKOWSKA05.02.2024 - 14:07
323Nr 152/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)08.02.2024 - 01:49
323Nr 191/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 181/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny15.02.2024 - 21:42
323Nr 107/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202220.02.2024 - 05:19
324Nr 193/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 157/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny14.02.2024 - 21:38

Łącznie 34908168 odwiedzin dla wszystkich podstron.