Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
329Nr 27/2022 z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji ...28.02.2024 - 16:01
332Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS”28.02.2024 - 15:07
333Nr 185/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 175/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.02.2024 - 12:23
334Nr 11/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 140/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej powołania Rady Naukowej Dyscypliny Historia na okres do 31 grudnia 2022 r. (ze zm.)28.02.2024 - 16:03
335Nr 193/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 157/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.02.2024 - 12:23
335PIOTR SEWERYN NIEWIADOMSKI28.02.2024 - 16:01
336Nr 149/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Dyscypliny Filozofia (ze zm.)28.02.2024 - 12:23
336Nr 147 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria w logistyce dla poziomu studiów pierwszego stopnia-inżynierskich o profilu praktycznym28.02.2024 - 16:01
336Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego26.02.2024 - 22:33
337Nr 125/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie likwidacji wydawnictwa-czasopisma naukowego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.02.2024 - 12:26
338Nr 97/2021 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05. 00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości...28.02.2024 - 15:52
338Nr 86/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2021 roku28.02.2024 - 15:52
338Nr 132/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 186/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-202428.02.2024 - 12:26
339Nr 6/2022 dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji 28.02.2024 - 12:23
342Nr 187/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 166/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.02.2024 - 12:23
342Nr 124 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rekomendacji na wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie modernizacji budynku Stołówki Uniwersyteckiej przy ul. Prawocheńskiego 4, oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet ...28.02.2024 - 15:52
346Nr 15/2022 z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2024 - 16:01
347Nr 68/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Hagiologia kulturowa”28.02.2024 - 15:55
348Nr 17/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz oraz prawa własności nieruchomości UWM w Olsztynie28.02.2024 - 16:01
348Nr 3/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 128/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)28.02.2024 - 12:23
348Nr 146 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 202128.02.2024 - 16:01
349Nr 198/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 187/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne28.02.2024 - 12:23
350Nr 153 z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 37 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kleeberga w Olsztynie28.02.2024 - 16:01
352Nr 79/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 71/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Informatyka dla nauczycieli”28.02.2024 - 15:54
352Nr 109/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie28.02.2024 - 12:23
352Nr 134 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich28.02.2024 - 12:26
355Nr 82/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo28.02.2024 - 15:52
355Nr 195/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 156/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.02.2024 - 12:23
358Nr 102/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie28.02.2024 - 15:52
358KAROLINA NAUMOWICZ28.02.2024 - 12:26

Łącznie 34968796 odwiedzin dla wszystkich podstron.