Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
355Nr 102/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie08.02.2024 - 22:40
355KAROLINA NAUMOWICZ20.02.2024 - 20:03
357Nr 65/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Lekarskim na kadencję 2021-202419.02.2024 - 03:15
357Nr 92/2021 z dnia 6 października 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Journal of Natural Sciences”13.02.2024 - 18:17
358Nr 148/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 140/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Historia na okres do 31 grudnia 2021 r.18.02.2024 - 02:39
359Nr 106/2021 z dnia 27 października 2021 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Dydaktyczną18.02.2024 - 17:55
360Nr 132 z dnia 26 listopada 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 587 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Socjoterapia”13.02.2024 - 05:33
360Nr 12/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.)07.02.2024 - 07:16
360Nr 197/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 158/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny18.02.2024 - 03:33
360Nr 114/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 94/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych i Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć sportowych do stypendium rektora...19.02.2024 - 09:23
360Nr 110/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 88/2021 z dnia 24 września 2021 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej19.02.2024 - 19:40
360Nr 59/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Teologii na kadencję 2021-202402.02.2024 - 02:27
362Nr 147/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)22.02.2024 - 03:35
362Nr 89/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w ramach wykonywania zadań obronnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.02.2024 - 11:58
363Nr 97/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2021 z dnia 1 września 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju – Green Team21.02.2024 - 16:33
363Nr 131/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wartościowania pracy na poszczególnych stanowiskach w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie14.02.2024 - 00:44
365Nr 79/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2021-202420.02.2024 - 12:43
365AMELIA FRANKE-RADOWIECKA19.02.2024 - 16:41
366Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 156/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawn09.02.2024 - 18:35
366Konkurs na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego,18.02.2024 - 06:03
367Nr 66/202 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Nauk Technicznych na kadencję 2021-202416.02.2024 - 10:43
367Nr 4/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 113/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji16.02.2024 - 19:44
368Nr 129/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 89/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2021 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej19.02.2024 - 19:58
372Nr 5/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji 22.02.2024 - 02:06
372Nr 104/2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania w Uniwersyteckim XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie21.02.2024 - 00:19
373Nr 135 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2021 rok20.02.2024 - 17:49
373KATARZYNA CIEPLIŃSKA21.02.2024 - 16:57
374Nr 94/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia...17.02.2024 - 16:10
374 ANNA WOŹNIAKOWSKA15.02.2024 - 07:49
374Nr 8/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny21.02.2024 - 15:40

Łącznie 34908100 odwiedzin dla wszystkich podstron.