Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
13646Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych10.12.2023 - 06:51
13555Władze Wydziału Nauk o Środowisku08.12.2023 - 08:55
13492Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego10.12.2023 - 21:28
13450Władze Wydziału Nauki o Żywności10.12.2023 - 08:20
13374Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego08.12.2023 - 00:38
13283Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)10.12.2023 - 14:04
13274D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych08.12.2023 - 17:08
13105Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni10.12.2023 - 14:25
13083Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów09.12.2023 - 07:55
13080Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat10.12.2023 - 02:58
13016Dział Planowania i Analiz09.12.2023 - 07:16
13004Władze Wydziału Humanistycznego10.12.2023 - 00:09
12980Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 11.12.2023 - 00:52
12874Kalendarium powstania Uniwersytetu07.12.2023 - 10:59
12829Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2023 - 21:19
12824Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej10.12.2023 - 11:39
12755Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów11.12.2023 - 00:11
12721Pomoc do BIP UWM09.12.2023 - 05:47
12671Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201307.12.2023 - 09:58
12655Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.12.2023 - 03:01
12494Władze Wydziału Prawa i Administracji09.12.2023 - 07:40
12429Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2023 - 10:20
12366Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej07.12.2023 - 16:24
12365Biuro Karier07.12.2023 - 21:22
12300Kompetencje Prorektora ds. Kadr10.12.2023 - 22:37
12261Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej08.12.2023 - 19:10
12189Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem09.12.2023 - 17:22
12150Studia na odległość03.12.2023 - 03:25
12148Gospodarowanie odpadami11.12.2023 - 00:16
12114Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa07.12.2023 - 17:29

Łącznie 34650062 odwiedzin dla wszystkich podstron.